Fupper√•d ūüć≤

¬ęFuppen¬Ľ (ogs√• kalt ¬ęFUP-en¬Ľ) er resultatet av en kartlegging av de administrative aktivitetene i universitets- og h√łyskolesektoren. Den delt inn i funksjoner, underfunksjoner og prosesser (derav navnet ¬ęFUP¬Ľ).

I UH sak-systemene ‚Äď saksbehandlingsplattformen ServiceNow og arkivkjernen Documaster ‚Äď er den det prim√¶re klassifikasjonssystemet: Alle saker som opprettes, m√• tilordnes en av prosessene.

I tillegg inneholder Fuppen bevaringsbestemmelser for hver prosess. Det vil si opplysninger om dokumentasjonen som skapes som del av prosessen, skal bevares for ettertiden eller kan kasseres, og i så fall når.

Tips


A Internadministrasjon #
A.a Styring og utvikling av virksomheten #
A.a.01 Styring av virksomheten fra overordnede organer #

Stikkord: departementets direktiver og styring, tildelingsbrev, styringsdialog

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.02 Utarbeide og vedlikeholde strategi og plan #

Stikkord: strategidokument, virksomhetsplan, √•rsplan/fler√•rsplan, handlingsplan, arbeidsplan, √•rshjul, innspill/h√łring, saksfremlegg

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.03 Utarbeide og vedlikeholde interne instrukser og retningslinjer og andre styrende dokumenter #

Stikkord: utredning, saksfremlegg, retningslinjer, regelverk, informasjon

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.04 Organisere strategisk samarbeid #

Stikkord: invitasjon, intensjonsbrev, partneravtale, samarbeidsavtale, konsortiumavtale, endringsavtale, mandat/formål, handlingsplan, referat, budsjett, tildelingsbrev

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.05 Etablere og endre organisasjonsstruktur #

Stikkord: plan, organisasjonskart, utredning, evaluering, omorganisering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.06 Utrede og evaluere ledelses- og styringsstruktur #

Stikkord: myndighets, oppgave- og ansvarsfordeling, delegering, delegeringsmatrise, utredning, evaluering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.07 Administrere og vedlikeholde medlemmer til styrer, råd, utvalg og egne nemnder #

Stikkord: oppnevning

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.08 Avholde m√łter i styrer, r√•d, utvalg og egne nemnder #

Stikkord: innkalling, saksdokumenter, referat/protokoll, orientering om vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.09 Avholde¬†m√łter i¬†fora og nettverk #

Stikkord: innkalling, saksdokumenter, referat, informasjon/tilråding til besluttende myndighet

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
A.a.10 Samarbeide med studentparlament/studentråd/studentutvalg #

Stikkord: referat, avtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
A.a.11 Utarbeide forslag og innspill til statsbudsjett #

Stikkord: referat, innspill

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.12 Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem #

Stikkord: systembeskrivelse, rutiner og retningslinjer, revisjon, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.13 Utarbeide og vedlikeholde internkontroll #

Stikkord: systembeskrivelse, rutiner og retningslinjer, revisjon, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.14 Håndtere avvik #

Stikkord: avvik fra gjeldende regler, rutiner og prosedyrer - registrering, oppf√łlging

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.15 Gjennomf√łre internkontroll #

Stikkord: vurdering av rutiner, evaluering av gjeldende praksis

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.16 Behandle og f√łlge opp revisjon #

Stikkord: revisjonsrapport, oppf√łlging av anbefalinger og vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.17 Behandle og f√łlge opp tilsyn #

Stikkord: tilsynsrapport, oppf√łlging av anbefalinger og vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.18 Administrere h√łringer #

Stikkord: h√łringsbrev, h√łringsnotat, vurdering, innspill, h√łringsuttalelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
A.a.19 Planlegge og gjennomf√łre interne prosjekter #

Stikkord: mandat, oppnevning av styringsgruppe, prosjektplan, tidsplan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), endringsmelding, budsjett, prosjektroller, ressursavtale, kontrakt, referat, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.a.20 Planlegge og gjennomf√łre prosessforbedring #

Stikkord: kartlegging, tiltak, forankring, prosessdesign, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), automasjon

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
A.a.21 Rapportere #

Stikkord: statistikk, rapporter/n√łkkeltall til ulike interessenter, rapport til Riksrevisjonen

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.b √ėkonomi #
A.b.01 Utarbeide budsjett #

Stikkord: satsningsforslag til departement, forel√łpig tildeling, orientering om statsbudsjett, tildelingsbrev, budsjettrammer, budsjettinnspill, rapport, rammeendringer, supplerende tildelingsbrev, intern fordeling, budsjettforslag, revidert budsjett, vedtatt budsjett

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.b.02 Gjennomf√łre internkontroll for √łkonomiomr√•det #

Stikkord: vurdering av rutiner, evaluering av gjeldende praksis, avstemming, √•rsoppgj√łr

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.b.03 Utf√łre daglig drift #

Stikkord: daglig inntektsf√łring, hovedbok, korrigering og avstemming, merverdiavgift

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.b.04 Gjennomf√łre bank og betaling #

Stikkord: grunnlag, godkjenning, utbetaling, kapitalvarer, innf√łrselsdeklarasjoner

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II, bokf√łringsforskriften, administrativt behov utover bokf√łringsforskriften
A.b.05 Gjennomf√łre bank og betaling - EUtransaksjoner #

Stikkord: grunnlag, godkjenning, utbetaling

Kan kasseres etter 15 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Bokf√łringsforskriften, med en sikkerhetsmargin da EUs prosjektkommisjoner kan beh√łve mer tid for sluttoppgj√łr
A.b.06 Håndtere faktura #

Stikkord: inngående faktura, utgående faktura, fakturagrunnlag

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II, bokf√łringsforskriften, administrativt behov utover bokf√łringsforskriften
A.b.07 Betale ut l√łnn #

Stikkord: avtale, bilag, utbetaling

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II, bokf√łringsforskriften, administrativt behov utover bokf√łringsforskriften
A.b.08 Håndtere refusjon #

Stikkord: grunnlag, godkjenning, utbetaling

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II, bokf√łringsforskriften, administrativt behov utover bokf√łringsforskriften
A.b.09 Rapportere innenfor √łkonomiomr√•det #

Stikkord: årsrapport, likviditetsrapport, tertialrapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.c Personalpolitikk og arbeidsmilj√ł #
A.c.01 Utarbeide personalpolitikk #

Stikkord: utredning, saksfremlegg, Charter and Code (The European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), tiltaksavtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.c.03 Organisere samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner #

Stikkord: oppnevning, informasjon, dr√łfting, forhandling, s√¶ravtale, referat

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.c.04 Kartlegge arbeidsmilj√ł #

Stikkord: handlingsplan, kartlegging, vernerunde, rapport, tiltaksrapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.c.05 Utf√łre velferdstiltak #

Stikkord: velferdskomit√©, utlysning av midler, s√łknad, tildeling

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.c.06 Gjennomf√łre kompetanseutvikling #

Stikkord: kartlegging av kompetanse, kartlegging av kompetansebehov, plan for kompetanseutvikling, tiltak, s√łknad om midler, tildeling, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.c.07 Forberede l√łnnsforhandlinger #

Stikkord: krav, statistikk, leders anbefaling

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.c.08 Gjennomf√łre l√łnnsforhandlinger #

Stikkord: m√łteinnkalling, protokoll, informasjon til ansatt, tilbud, voldgiftsbehandling

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.d Rekruttering og ansettelse av personale #
A.d.01 Rekruttere #

Stikkord: behovskartlegging, ressursplanlegging, kapasitetskartlegging, oppdragsbekreftelse, utlysning, offentlig s√łkerliste, utvidet s√łkerliste, s√łknad med CV for den som ansettes, fortrinnsrett, trekk av s√łknad, arbeidstillatelse, oppnevning av komit√©, habilitetserkl√¶ring, vurdering, merknad til vurdering, innstilling, protokoll

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.d.02 Ansette #

Stikkord: ansettelsesbrev, arbeidsavtale, forhandling av l√łnn og andre vilk√•r, ansiennitetsberegning, politiattest, oppdragsavtale, avslag p√• tilbud om stilling

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e Personalforvaltning #
A.e.01 Administrere mottak av ansatt #

Stikkord: mottaksplan, bestille oppretting av bruker, tildeling av utstyr/arbeidsplass, mentor, informasjonspakke, opplæring

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II, kortvarig administrativ interesse for enkelttilfelle
A.e.02 Administrere arbeidsordning #

Stikkord: avtale om arbeidssted, avtale om arbeidstid, individuell arbeidsplan, vaktplan

Kan kasseres etter 60 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II, administrativ interesse opph√łrer med arbeidsforholdet
A.e.03 Administrere kortere fravær og ferieavvikling #

Stikkord: frav√¶r uten betydning for den ansattes pensjonsforhold, kortere permisjon med l√łnn, velferdspermisjon med l√łnn, s√łknad om overf√łring, s√łknad om forskudd, s√łknad om utsettelse, inndragning

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.04 Administrere lærlinger #

Stikkord: l√¶rlingkontrakt, oppf√łlging, dialog med fylkeskommune, intern oppl√¶ringsplan, fagpr√łve

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.05 Administrere praktikanter og personer i arbeidsforberedende trening (AFT) #

Stikkord: kontrakt/praksisavtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.06 Forlenge midlertidig ansettelse #

Stikkord: anmodning om forlengelse, forlengelsesbrev, beregning av forlenget stipendperiode, melding om forlenget ansettelse, ny avtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.07 Behandle s√łknad om permisjon #

Stikkord: frav√¶r med betydning for den ansattes pensjonsforhold, s√łknad

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.08 Behandle s√łknad om personlig kompetanseopprykk #

Stikkord: s√łknad, oppnevning av komit√©, vurdering, merknad til vurdering, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.09 Behandle s√łknad om endring i stillingsforhold #

Stikkord: s√łknad

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.10 Administrere sidegj√łrem√•l og bierverv #

Stikkord: melding om sidegj√łrem√•l, melding om eierinteresse, melding om bierverv, avtale, avslag, unntak av sidegj√łrem√•l/bierverv fra offentlighet

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Betydning for den ansattes forhold til arbeidsgiver
A.e.11 Forvalte ansattmobilitet #

Stikkord: s√łknad, avtale, oppf√łlging, tildeling av midler, rapportering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer samarbeid med andre institusjoner
A.e.12 F√łlge opp sykefrav√¶r #

Stikkord: sykmelding, referat fra dialogm√łte, oppf√łlgingsplan, kartlegging av tilretteleggingsbehov, tilretteleggingstiltak, arbeidsevnevurdering, IAtiltak (Inkluderende arbeidsliv), rapport

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.13 F√łlge opp ansatte ved arbeidsulykke, yrkesskade eller yrkessykdom #

Stikkord: skademelding, avdekking og verifisering, rapport, tiltak, erstatningskrav

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.14 Tilrettelegge arbeidsplass #

Stikkord: tiltak

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.15 Behandle √łkonomisk tap i jobbsammenheng #

Stikkord: krav om erstatning

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II, Bokf√łringsloven ¬ß 13
A.e.16 Behandle helt eller delvis opph√łr av arbeidsforhold #

Stikkord: oppsigelse, pensjon, avtalefestet pensjon (AFP), delvis avtalefestet pensjon, uf√łretrygd

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.17 Behandle disiplinærsak #

Stikkord: referat, ordensstraff, suspensjonsvedtak, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.18 Behandle avskjed #

Stikkord: avskjedigelse, rettsdokumenter, klage, tjenestetidsattest

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.e.19 Behandle bortgang #

Stikkord: registrering av bortgang (mors), interne varsler, sluttoppgj√łrsberegning, utlevering av personlige eiendeler og data

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f Helse, milj√ł og sikkerhet #
A.f.01 Utf√łre oppl√¶ring i helse, milj√ł og sikkerhet (HMS) #

Stikkord: opplæringsplan, deltakerliste, kursmateriell

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f.02 Utf√łre arbeidsmilj√łunders√łkelser #

Stikkord: unders√łkelse, rapport, tiltaksrapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f.03 Utf√łre l√łpende oppf√łlging av helse, milj√ł og sikkerhet (HMS) #

Stikkord: HMSrundeplan, rapport

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f.04 F√łlge opp str√•levern #

Stikkord: oppnevning av strålevernskoordinator, dosimetri, avhending av radioaktivt avfall

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f.05 F√łre tilsyn med helse, milj√ł og sikkerhet (HMS) #

Stikkord: plan, dokumentasjon, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f.06 Håndtere avvik #

Stikkord: avvik fra gjeldende regler, rutiner og prosedyrer - registrering, oppf√łlging

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f.07 Håndtere hendelse #

Stikkord: u√łnsket og uventet hendelse - registrering, oppf√łlging

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f.08 Håndtere konflikt #

Stikkord: dokumentasjon, oppf√łlging

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.f.09 Behandle varsling av kritikkverdige forhold #

Stikkord: varsel, dokumentasjon, referat, tiltak, svar til varsler, sluttrapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.g Sikkerhet og beredskap #
A.g.01 Utarbeide og vedlikeholde sikkerhet- og beredskapsstrategi #

Stikkord: strategidokument, krisedokumentasjon

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.g.02 Utarbeide overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger #

Stikkord: risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA)

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.g.03 Planlegge¬†gjennomf√łring av¬†sikkerhets-¬†og beredskapsarbeid #

Stikkord: beredskapsplan, kriseplan, evakueringsplan, referat, rapport, sikkerhetsrevisjon, kontinuitetsplan

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.g.04 Gjennomf√łre beredskaps√łvelse #

Stikkord: referat, program, plan, rapport, evaluering, samhandling med eksterne

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.g.05 Håndtere sikkerhetsavvik #

Stikkord: avvik fra gjeldende regler, rutiner og prosedyrer - registrering, oppf√łlging

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.g.06 Håndtere sikkerhetshendelse #

Stikkord: u√łnsket og uventet hendelse - registrering, oppf√łlging

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.h Bygg- og eiendomsforvaltning #
A.h.01 Styre eiendomsforvaltning #

Stikkord: strategidokument

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.h.02 Styre b√¶rekraft og milj√ł #

Stikkord: strategidokument, milj√łtiltaksplan

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.h.03 Drifte og vedlikeholde bygninger og anlegg #

Stikkord: renholdsplan, vaktholdsplan, driftsplan, energibruksanalyse, parkeringsplan, arealbruksplan

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.h.04 Forvalte bygninger og anlegg #

Stikkord: bygging, ombygging, utvidelse, behovsanalyse, forprosjekt, detaljprosjekt, arealplan, ikke antatte tilbud, prosjektplan, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), teknisk dokumentasjon, evaluering, arbeidstegning, tegning og beskrivelse av oppbygging og kvalitet, overtakelsesdokumentasjon, avtale om leie av areal/bygning, avtale om utleie av areal/bygning

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid, historisk interesse
A.h.05 Administrere romreservasjon #

Stikkord: s√łknad, dokumentasjon

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.h.06 Drifte og vedlikeholde inventar, utstyr og transportmidler #

Stikkord: behovsanalyse, driftsavtale, supportavtale, vedlikeholdsplan

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.h.07 Forvalte kunstsamling og utsmykning av bygninger og anlegg #

Stikkord: register, konservering, restaurering, innlånsavtale, utlånsavtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid, historisk interesse
A.i Anskaffelse av varer og tjenester #
A.i.01 Avklare behov #

Stikkord: behovsbeskrivelse, budsjettramme

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.i.02 Forberede og gjennomf√łre anskaffelse av varer og tjenester #

Stikkord: markedsunders√łkelse/-dialog, befaring, finansiering, kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag, risiko- og s√•rbarhetsanalyse (ROS), anbudsdokument, tilbud, dialog med tilbydere, evaluering, tildeling, meddelelse om valg, klage, avtale, anskaffelsesprotokoll

Kan kasseres (se detaljer) (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II. Institusjonene gj√łr egne vurderinger, basert p√• levetid for avtalen eller gjenstanden/tjenesten. Bevaring kan ogs√• vurderes. Eventuell historisk interesse for anskaffelsen vil ha betydning for vurderingen.
A.i.03 Bestille varer #

Stikkord: spesifikasjon, rekvisisjon, godkjenning, bestilling, ordrebekreftelse, varemottak, reklamasjon

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.i.04 F√łlge opp avtaler #

Stikkord: avtale, behovsavklaring, revidert avtale, varsel om prisregulering

Kan kasseres (se detaljer) (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II. Institusjonene gj√łr egne vurderinger, basert p√• levetid for avtalen eller gjenstanden/tjenesten. Bevaring kan ogs√• vurderes.
A.i.05 Drive innkj√łpsst√łtte #

Stikkord: behovsmelding, rådgivning, tilbakemelding om avtale

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.j Informasjons- og dokumentasjonsforvaltning #
A.j.01 Styre virksomhetens data, informasjon og dokumentasjon #

Stikkord: strategidokument, instruks for informasjonssikkerhet, instruks for personvern, politikk og rutine for tildeling av tilgang, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), intern tilgangsstyring

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.j.02 Motta data, informasjon og dokumentasjon #

Stikkord: brukerst√łtte, r√•dgivning, oppl√¶ring

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.j.03 Planlegge og administrere lagring og gjenbruk av data, informasjon og dokumentasjon #

Stikkord: plan, bevaring- og kassasjonsplan, klassifikasjonssystem, prosedyre for å sikre korrekte data og gjenfinning, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), evaluering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.j.04 Tilgjengeliggj√łre data, informasjon og dokumentasjon #

Stikkord: rutine for journalf√łring og offentlig journal, risiko- og s√•rbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), avtale om publisering av elektronisk journal og dokumenter

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.j.05 Behandle innsynskrav #

Stikkord: innsynskrav, vedtak, klage, oversendelse til Felles klagenemnd

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II. Innsynskrav som ikke medf√łrer omfattende dr√łfting, s√¶rskilt begrunnelse eller klage kasseres automatisk dersom det er teknisk gjennomf√łrbart.
A.j.06 Avlevere dokumentasjon for langtidslagring #

Stikkord: periodisering, test av uttrekk, uttrekk, dialog med arkivdepot, kassasjonsliste, dokumentasjon, bortsetting, deponering, avlevering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
A.j.07 Overf√łre arkiv #

Stikkord: avtale om overf√łring til annet offentlig organ, avtale om overf√łring til privat rettssubjekt

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.j.08 Behandle tap av arkivmateriale og uhjemlet kassasjon #

Stikkord: dokumentasjon

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.k Bibliotek #
A.k.01 Planlegge og styre bibliotekfunksjonen #

Stikkord: strategidokument

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.k.02 Utf√łre drift og vedlikehold #

Stikkord: klassifisering og registrering av anskaffelser, abonnementer, digitalisering, forvaltning og drift av databaser

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.k.03 Forvalte forskningsdataarkiv #

Stikkord: administrasjon av forskningsdataarkiv

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
A.l ITplanlegging og -forvaltning #
A.l.01 Styre ITfunksjonen #

Stikkord: strategidokument

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.l.02 Planlegge og implementere ITl√łsninger #

Stikkord: behovsanalyse, systemarkitektur, kontrakt, driftsavtale, supportavtale, testplan, evaluering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F3
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid
A.l.03 Drifte og forvalte ITl√łsninger #

Stikkord: vedlikeholdsplan, oppdateringsplan, sikkerhetsplan, feilretting, risiko- og s√•rbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), oppretting og validering av bruker, oppl√¶ring, brukerst√łtte, avslutning av drift og forvaltning

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.l.04 Forvalte avtaler og systemer for forskningsdata #

Stikkord: avtale, vedlikeholdsplan, oppdateringsplan, sikkerhetsplan, risiko- og s√•rbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), feilretting, oppl√¶ring, brukerst√łtte, avslutning av drift og forvaltning

Kan kasseres etter 30 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II. Lang kassasjonstid på grunn av ivaretakelse av forskningsdata og levetid for systemer
A.l.05 Tilby digitale forskningsressurser #

Stikkord: vedlikeholdsplan, oppdateringsplan, sikkerhetsplan, feilretting, risiko- og s√•rbarhetsanalyse (ROS), vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA), oppl√¶ring, brukerst√łtte, avslutning av drift og forvaltning

Kan kasseres etter 30 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II. Lang kassasjonstid på grunn av ivaretakelse av forskningsdata og levetid for systemer
A.l.06 Tilby digitale læringsressurser #

Stikkord: vedlikeholdsplan, oppdateringsplan, sikkerhetsplan, feilretting, oppl√¶ring, brukerst√łtte, avslutning av drift og forvaltning

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.m Intern kommunikasjon #
A.m.1 Planlegge, styre og evaluere internkommunikasjonsfunksjonen #

Stikkord: strategidokument, retningslinjer, innholdsveiledning, plan, utredning, evaluering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
A.m.2 Planlegge og gjennomf√łre interne informasjonstiltak #

Stikkord: planlegge og gjennomf√łre informasjonsm√łter, unders√łkelser, utforme og gjennomf√łre interne kommunikasjonskampanjer, planlegge og gjennomf√łre andre interne kommunikasjonstiltak

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens forskrift del II
B Forskning #
B.a Forskningsstrategi og -kvalitet #
B.a.01 Utarbeide forskningsstrategi #

Stikkord: medvirkningsplan, innspill, referat, strategidokument, saksfremlegg

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.02 Analysere og identifisere finansieringskilder for forskning #

Stikkord: saksfremlegg, informasjon fra fagmilj√łer

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.03 Informere og mobilisere om forskningsprogrammer og utlysninger #

Stikkord: saksfremlegg, referat, protokoll

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid
B.a.04 Prioritere potensielle forskningsprogrammer og prosjekter #

Stikkord: betingelser for prioritering, intern utlysning, saksfremlegg

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.05 Tildele interne forsknings- og utviklingsmidler og -stipend #

Stikkord: utlysning, s√łknad, vurdering, tildeling, avslag

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.06 Etablere og utvikle forskningssamarbeid #

Stikkord: invitasjon, intensjonsbrev, Memorandum of Understanding (MOU)/intensjonsavtale, partneravtale, samarbeidsavtale, konsortiumavtale, endringsavtale, revidert/fornyet avtale, Material Transfer Agreement, mandat/formål, handlingsplan, referat, budsjett, tildelingsbrev, avslutte samarbeid

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.07 Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og samarbeidsprosjekter #

Stikkord: intern oppl√¶ring og informasjon, utlysning, s√łknad, tildelingsbrev, kontrakt, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid
B.a.08 Evaluere og forbedre kvaliteten på forskningsaktiviteter og -prosjekter #

Stikkord: prosessdesign, statistikk, evaluering, analyse, referat

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.09 St√łtte kvalitet i forskning #

Stikkord: systembeskrivelse, rutiner og retningslinjer, veiledning, forskningsgruppebeskrivelse, internasjonal overenskomst, godkjenning, evaluering, fors√łksprotokoll, revisjon, rapport, monitoreringsrapport, forskningsetiske vurderinger

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.10 Sikre samsvar med juridiske og etiske retningslinjer #

Stikkord: referat, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid
B.a.11 Opprette og administrere Advisory Board #

Stikkord: oppnevning, mandat, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.12 F√łlge opp rankinger #

Stikkord: invitasjon, datainnsending, datavalidering, rapport/kunngj√łring

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid
B.a.13 Administrere politikk for åpen vitenskap #

Stikkord: retningslinjer for publiseringsst√łtte, retningslinjer for tildeling av incentivmidler

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.14 Utarbeide politikk for immaterielle rettigheter #

Stikkord: forslag, saksfremlegg

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.15 Samarbeide med Mattilsynet #

Stikkord: tilsynsrapport, eksporttillatelse, importtillatelse, kj√łttkontrollrapport, kassasjonsvedtak, vedtak om godtgj√łrelse for n√łdhjelp til dyr, rapportering av fors√łksdyr

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid
B.a.16 Styrke forskningspublisering #

Stikkord: analyse, handlingsplan, saksfremlegg

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.17 Fastsette rammer for forsknings- og utviklingstermin #

Stikkord: avtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.18 Tildele forsknings- og utviklingstermin #

Stikkord: utlysning, s√łknad, saksfremlegg, s√łknad om endring, faglig rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F3
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse utover samtid
B.a.19 Tildele forsknings- og utviklingstermin - oppgj√łr #

Stikkord: oppgj√łrsskjema

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Bokf√łringsloven ¬ß 13, administrativt behov utover bokf√łringsloven
B.a.20 Administrere program for å utvikle unge forskere #

Stikkord: saksfremlegg, kursplan, informasjon til fagmilj√łer, evaluering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.a.21 Opprette og administrere forskerskole #

Stikkord: konsortiumavtale, kontrakt, tildelingsbrev, budsjett, s√łknad om finansiering, oppnevning av styre, midtveisevaluering, framdriftsrapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer virksomhetens strategiske beslutninger
B.b Forskningsprosjekt #
B.b.01 Forvalte og tildele forskningsmidler #

Stikkord: saksfremlegg, informasjon til fagmilj√łer

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.02 Forvalte og tildele interne forskningsmidler #

Stikkord: saksfremlegg, utlysning, evaluering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.03 Forvalte prosjektsamarbeidsavtaler #

Stikkord: avtale, Nondisclosure Agreement, referat, revidert/fornyet avtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.04 S√łke om midler til og administrere Senter for fremragende forskning #

Stikkord: s√łkerst√łtte, s√łknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, midtveisevaluering, forlengelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.05 S√łke om midler til og administrere Senter for forskningsdrevet innovasjon #

Stikkord: s√łkerst√łtte, s√łknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, midtveisevaluering, forlengelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.06 S√łke om midler til og administrere prosjekter finansiert av Norges forskningsr√•d #

Stikkord: s√łkerst√łtte, s√łknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, dialog med finansi√łr og samarbeidspartnere, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, endringsmelding midtveisevaluering, forlengelse, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.07 S√łke om midler til og administrere EUfinansierte prosjekter #

Stikkord: s√łkerst√łtte, s√łknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, dialog med finansi√łr og samarbeidspartnere, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, endringsmelding midtveisevaluering, forlengelse, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.08 S√łke om midler til og administrere andre eksternt finansierte prosjekter #

Stikkord: s√łkerst√łtte, s√łknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, dialog med finansi√łr og samarbeidspartnere, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, endringsmelding midtveisevaluering, forlengelse, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.09 Innhente godkjenning (regionale komiteer (REK)/Datatilsynet/Personvernombudet mv.) #

Stikkord: s√łknad, godkjenning

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.10 Innhente tillatelse eksternt (innsamling av data mv.) #

Stikkord: samtykke fra fors√łkspersoner, trekk av samtykke

Kan kasseres (se detaljer) (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, personvernforordningen
B.b.11 Gjennomf√łre internt finansiert forskningsprosjekt #

Stikkord: periodisk faglig og √łkonomisk rapportering, sluttmelding, rapport, videre planer

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
B.b.12 Utf√łre oppdragsvirksomhet (fagekspertise) #

Stikkord: sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter, svar på anbud, vurdering, kontrakt/tildelingsbrev, godkjenning av kontrakt, budsjett, forlengelse, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
B.b.13 Håndtere forskningsdata #

Stikkord: prinsipper og retningslinjer for håndtering av forskningsdata, datahåndteringsplan

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
B.b.14 Gj√łre forskningsetiske vurderinger #

Stikkord: oppnevning, lovpålagt opplæring, juridisk rådgivning, vurdering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.15 Håndtere avvik og behandle forskningsetiske brudd #

Stikkord: varsel, melding om u√łnskede medisinske hendelser, referat, saksfremlegg, innstilling, klage, ekstern kildeinformasjon, juridisk r√•dgivning

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.b.16 Rapportere forskningsresultater #

Stikkord: rapport, forskningsmelding, deliverables

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.c Forskningsst√łtte #
B.c.01 Veilede og informere #

Stikkord: spesialisert veiledning, opplæringsopplegg

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
B.c.02 Rapportere til nasjonalt forskningsinformasjonssystem (Cristin) #

Stikkord: publikasjonsliste, godkjenning fra fagmilj√ł, evaluering av publikasjonsform, revidert/godkjent liste, nominering av publiseringskanaler til opprykk

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.c.03 Opprette og vedlikeholde forskningsinfrastruktur #

Stikkord: utlysning av midler, bevilgning, administrere og vedlikeholde forskningsanlegg og laboratorier, administrere og vedlikeholde utstyr og databaser, tillatelser, evaluering, s√łkerst√łtte, s√łknad, prosjektbeskrivelse, lisens

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.c.04 Publisere forskning #

Stikkord: s√łknad om st√łtte til publisering, vitenskapelig publikasjon, fagfellevurdering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.c.05 Publisere forskning - driftsoppgaver #

Stikkord: språkvask, korrektur, publiseringsbonus

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Bokf√łringsloven ¬ß 13, kortvarig administrativ interesse
B.c.06 F√łlge opp politikk for √•pen vitenskap #

Stikkord: publisering, s√łknad om midler, tildeling, institusjonens tidsskrifter

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.c.07 F√łlge opp politikk for √•pen vitenskap - driftsoppgaver #

Stikkord: refusjon av publiseringskostnader

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Bokf√łringsloven ¬ß 13
B.d Forskningsrettigheter og kommersialisering #
B.d.01 Kommersialisere forskningsresultater #

Stikkord: avtale, Disclosure of Invention, oppfinneravtale, lisensavtale, bedriftsetablering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.d.02 Realisere ikke-kommersielt forskningspotensiale #

Stikkord: referat, avtale, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
B.d.03 Forvalte interne virkemidler for innovasjon #

Stikkord: utlysning, jury, tildelingsbrev, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.d.04 Etablere og utvikle innovasjonssamarbeid #

Stikkord: programplan, utlysning, jury, tildelingsbrev, referat, rapport, evaluering, avtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.d.05 F√łlge opp politikk for immaterielle rettigheter #

Stikkord: registrering av opphav til forskningsideer, registrering av innmeldte forskningsideer, bedriftsetablering, copyright, Disclosure of Invention, lisensavtale, oppfinneravtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
B.d.06 S√łke patent #

Stikkord: s√łknad, oversikt over patents√łknader, meddelt patent

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
B.d.07 St√łtte studentinnovasjon #

Stikkord: s√łknad, tildeling, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C Utdanning #
C.a Utdanningsstrategi og -kvalitet #
C.a.01 Akkreditere og opprette studietilbud #

Stikkord: s√łknad, studieplan, emneplan, emnebeskrivelse, samarbeidsavtale, vurdering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.02 Revidere studietilbud #

Stikkord: revidert emnebeskrivelse, revidert studieplan, revidert emneplan, ny utdanningsplan/emnekombinasjon

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.03 Reakkreditere studietilbud #

Stikkord: vurdering/redegj√łrelse av akkrediteringskrav

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.a.04 Legge ned studietilbud #

Stikkord: begrunnelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.05 Fastsette studieportef√łlje og opptaksrammer #

Stikkord: bestillingsbrev, forslag om endringer, orientering om vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.06 F√łlge opp evaluering av studietilbud #

Stikkord: rapport, student- og kandidatunders√łkelse, programrapport, emnerapport, oppf√łlgingsplan/tiltaksplan

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.07 Administrere ordninger for arbeidsrelevans #

Stikkord: avtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.09 F√łlge opp varsel om l√¶ringsmilj√ł #

Stikkord: varsel, dokumentasjon, tiltak, svar til varsler, sluttrapport

Skal bevares.

C.a.10 F√łlge opp tilsyn #

Stikkord: tilsynsrapport, oppf√łlging av anbefalinger og vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.11 Dokumentere institusjonens systematiske kvalitetsarbeid #

Stikkord: egenvurderinger, dialogm√łter, rapport fra ekstern fagfelle, kvalitetsdialog, oppnevning ekstern fagfelle, tiltaksliste, kvalitetsmelding, plan for periodisk evaluering, handlingsplan for l√¶ringsmilj√ł, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.12 Opprette og administrere Advisory Board #

Stikkord: oppnevning, mandat, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.a.13 F√łlge opp rankinger #

Stikkord: invitasjon, datainnsending, datavalidering, rapport/kunngj√łring

Kan kasseres etter 5 år.

C.a.14 Inng√• og f√łlge opp utdanningssamarbeid #

Stikkord: intensjonsavtale, samarbeidsavtale, konsortiumavtale, referat

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
C.a.16 Opprette bidrags- og oppdragsfinansierte studietilbud #

Stikkord: prosjektbeskrivelse, oppdragsavtale, budsjett, godkjenning

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
C.a.17 Administrere mentorordning for studenter #

Stikkord: planlegging, evaluering, opplæringsopplegg

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
C.a.18 Administrere meritteringsordning for undervisere #

Stikkord: kriterier, oppnevning av komit√©, utlysning, s√łknad, intervju, innstilling, kunngj√łring

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.19 Administrere interne konkurransearenaer #

Stikkord: utlysning, s√łknad, vurdering, innstilling, tildeling

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.a.20 S√łke om midler og administrere Senter for fremragende utdanning #

Stikkord: s√łkerst√łtte, s√łknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, kontrakt/tilsagnsbrev, framdriftsrapport, midtveisevaluering, forlengelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.21 S√łke om eksterne midler til utdanningsprosjekter #

Stikkord: s√łkerst√łtte, s√łknad, avslag med evaluering, budsjett, samarbeidsavtale, kontrakt/tilsagnsbrev, kommunikasjon med finansi√łr og samarbeidspartnere, framdriftsrapport, midtveisevaluering, forlengelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.a.22 Forvalte midler til internasjonale stipendprogram og samarbeidsprosjekter #

Stikkord: utlysning, s√łknad, tildeling, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.23 Inngå og forvalte samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner #

Stikkord: avtale om studentutveksling, avtale om lærerutveksling, avtale om praksisutveksling, referat, revidert/fornyet avtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.24 Forvalte Erasmus + #

Stikkord: utlysning av midler, tildeling fra direktorat, rapport, s√łknad om Erasmuscharter, finansieringsplan fra direktorat, kontrakt

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.a.25 Forvalte internasjonale partnerskaps- og stipendprogram (utenfor Erasmus+) #

Stikkord: utlysning av midler, tildeling, s√łknad, finansieringsplan, kontrakt

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.a.26 F√łlge opp deltakelse i internasjonale samarbeidsnettverk #

Stikkord: referat, saksfremlegg, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.27 F√łlge opp samarbeid med studentorganisasjoner #

Stikkord: retningslinjer, forvaltning, referat, utlysning av midler, s√łknad om midler

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
C.a.28 Administrere studentombudsordning #

Stikkord: mandat, årsrapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.b Opptak #
C.b.01 Administrere opptakskomiteer #

Stikkord: oppnevning, referat

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.b.02 Fastsette tilbudstall #

Stikkord: dialog med fagmilj√ł, stipulering, overbooking

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.b.03 Gjennomf√łre lokalt opptak #

Stikkord: utlysning, s√łknad, dialog med fagmilj√ł, validering av utdanning, verifikasjon av vitnem√•l, tildeling av studierett, supplering og etterfylling av studieplasser, klage

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.04 Gjennomf√łre lokalt opptak - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.b.05 Gjennomf√łre nasjonalt opptak (Nasjonal opptaksmodell, NOM) #

Stikkord: innmelding av studier og opptaksrammer, utlysning, s√łknad, validering av utdanning, verifikasjon av vitnem√•l, tildeling av studierett, supplering og etterfylling av studieplasser, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.06 Gjennomf√łre nasjonalt opptak (Nasjonal opptaksmodell, NOM) - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.b.07 Gjennomf√łre opptak til studier med opptakspr√łver #

Stikkord: s√łknad, ferdighetspr√łve, validering av utdanning, verifikasjon av vitnem√•l, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.08 Gjennomf√łre opptak til studier med opptakspr√łver - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.b.09 Gjennomf√łre opptak til ut√łvende og skapende studier #

Stikkord: utlysning, s√łknad, intervju, portef√łljemappe, spillepr√łve, pr√łve teori/geh√łr, validering av utdanning, verifikasjon av vitnem√•l, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.10 Gjennomf√łre opptak til ut√łvende og skapende studier - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.b.11 Gjennomf√łre opptak til ph.d.program #

Stikkord: s√łknad, vurdering fra opptakskomit√©, innstilling, validering av utdanning, verifikasjon av vitnem√•l, opptaksavtale, ph.d.avtale, kontrakt for n√¶rings- og offentlig ph.d., klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.b.12 Gjennomf√łre opptak til ph.d.program - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.b.13 Gjennomf√łre opptak til etter- og videreutdanning #

Stikkord: utlysning, s√łknad, kontrakt, tildeling av studierett, deltagerliste

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.14 Gjennomf√łre opptak til spesialistutdanning #

Stikkord: s√łknad, validering av utdanning, verifikasjon av vitnem√•l, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.15 Gjennomf√łre opptak til spesialistutdanning - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.b.16 Gjennomf√łre opptak til forskerskole #

Stikkord: s√łknad, validering av utdanning, verifikasjon av vitnem√•l, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.b.17 Gjennomf√łre opptak til forskerskole - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.b.18 Gjennomf√łre opptak til talentutviklingsprogram #

Stikkord: s√łknad, validering av utdanning, tildeling av stipend

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.19 Behandle s√łknad om dispensasjon fra s√łknadsfrist #

Stikkord: s√łknad, klage

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.20 Behandle s√łknad om dispensasjon fra s√łknadsfrist - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.b.21 Behandle s√łknad om reservasjon av studieplass #

Stikkord: s√łknad

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Riksarkivarens vedtak av 07.09.2012 (2012/13354)
C.b.22 Håndtere politiattest #

Stikkord: politiattest, supplerende informasjon

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Politiattester har kortvarig gyldighet og m√• eventuelt leveres p√• nytt ved nye vurderinger i studiel√łpet
C.b.23 Trekke studier fra årets opptak #

Stikkord: s√łknad, eventuelt trekk

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.b.24 Gjennomf√łre overgang mellom studieprogram (lokalt) #

Stikkord: utlysning, s√łknad

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.b.25 Gjennomf√łre overflytting mellom institusjoner #

Stikkord: s√łknad, validering av utdanning, verifikasjon av vitnem√•l, tildeling av studierett, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.c Undervisning og læringsaktiviteter #
C.c.01 Planlegge undervisning #

Stikkord: bemanningsplan, undervisningsopplegg, utstyrsregister

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.c.02 Lage timeplaner #

Stikkord: timeplandata, dialog med fagmilj√ł, opprette undervisningsaktiviteter, opprette undervisningsenheter, opprette kull/klasser, revidert timeplan, publisert timeplan

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.c.03 Behandle oppmelding til undervisning #

Stikkord: undervisningsmelding, rangering

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.c.04 Utarbeide og tilgjengeliggj√łre oversikt over l√¶ringsressurser #

Stikkord: litteraturliste, andre læringsressurser (film, opptak av forelesning mv.)

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.c.05 Bestille kompendier #

Stikkord: innholdsfortegnelse, klarering for bruk av kilder

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Dokumenterer lovmessig bruk av materiale til læringsressurser
C.c.06 Innhente og dokumentere samtykke ved opptak av undervisning #

Stikkord: samtykkeerklæring

Kan kasseres etter 15 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med opptakets verdi for l√łpende undervisning
C.c.07 Behandle obligatoriske læringsaktiviteter #

Stikkord: innlevert oppgave, gjennomf√łrt aktivitet, oppm√łteliste, avtale om spesialpensum, varsel om fare for underkjenning, s√łknad om utsettelse, s√łknad om gjentak, klage

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.c.08 Behandle obligatoriske læringsaktiviteter - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.c.09 Behandle s√łknad om fritak fra obligatoriske l√¶ringsaktiviteter #

Stikkord: s√łknad, dokumentasjon, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.c.10 Behandle s√łknad om fritak fra obligatoriske l√¶ringsaktiviteter - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.c.11 Behandle korttidsfravær fra obligatorisk undervisning og andre læringsaktiviteter #

Stikkord: s√łknad

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.c.12 Behandle sak ved mistanke om fusk og plagiat i tilknytning til læringsaktiviteter #

Stikkord: plagiatkontroll, melding

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.c.13 Behandle sak ved mistanke om fusk og plagiat i tilknytning til læringsaktiviteter - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.c.14 Inng√• og f√łlge opp avtaler med praksissted #

Stikkord: budsjett, finansiering, avtale, årlig bestilling av praksisplasser, referat, tildeling av midler til utviklingsprosjekter

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.c.15 Tilrettelegge praksis #

Stikkord: s√łknad

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.c.16 Behandle s√łknad om alternativt praksissted #

Stikkord: s√łknad

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.c.17 Behandle s√łknad om dispensasjon fra gjentakskvote for praksis #

Stikkord: s√łknad

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.c.18 Tildele praksisplass #

Stikkord: s√łknad, kontrakt/praksisavtale

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.c.19 F√łlge opp student i praksis #

Stikkord: taushetserkl√¶ring, vaksineattest, politiattest, veiledning, vurderingsrapport, midtveisevaluering, s√łknad om tilgang til systemer, dokumentasjon av aktive studenter

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.c.20 Behandle s√łknad om permisjon fra praksis #

Stikkord: s√łknad, dialog med praksissted, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.c.21 Behandle s√łknad om permisjon fra praksis - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.c.22 Behandle s√łknad om √łkonomisk tilskudd under praksis #

Stikkord: s√łknad, vedtak, utbetaling, refusjon

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.c.23 Behandle resultat fra praksis #

Stikkord: praksisattest, sensur

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.c.24 Behandle tvil om ikke bestått praksis #

Stikkord: vurdering, tiltaksplan, referat, tvilsmelding, rettighetsbrev, varsel om fare for stryk, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.c.25 Behandle tvil om ikke bestått praksis - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.c.26 Behandle avbrutt/ikke m√łtt praksis #

Stikkord: dialog med student, dialog med praksissted

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.c.27 Administrere feltarbeid og tokt #

Stikkord: forsikring, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), egenerklæringsskjema

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.c.28 Administrere internship #

Stikkord: utlysning, kontrakt

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Godskrives vitnemål som annen vurdering
C.c.29 Administrere lab- og verkstedsundervisning/veiledning/√łving #

Stikkord: godkjent kurs i helse, milj√ł og sikkerhet (HMS)

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.c.30 Avklare opphavsrett i henhold til åndsverkloven #

Stikkord: studentarbeid, patent

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F3
C.d Oppf√łlging av studenter og ph.d.kandidater #
C.d.01 F√łlge opp studenter ved semesterstart #

Stikkord: oversikt over aktiviteter for studiestart

Kan kasseres etter 2 år.

C.d.02 Behandle s√łknad om utsatt studiestart eller fritak fra obligatorisk oppm√łte til studiestart #

Stikkord: s√łknad, innvilgelse, vedtak om inndratt studierett, klage

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.03 Behandle s√łknad om utsatt studiestart eller fritak fra obligatorisk oppm√łte til studiestart - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.04 Tildele stipend/√łkonomisk st√łtte til studenter #

Stikkord: utlysning, s√łknad, tildeling

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.05 Behandle refusjoner av og fritak for semesteravgift #

Stikkord: kvittering for betalt semesteravgift ved annen institusjon, kvittering for betalt studieavgift (etter- og videreutdanning), refusjon av bel√łp til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), klage

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.06 Bekrefte studentstatus #

Stikkord: foresp√łrsel, samtykkeerkl√¶ring, bekreftelse

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.d.07 Oppnevne veileder for student #

Stikkord: veiledningsavtale

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.08 Tilrettelegge studiehverdagen #

Stikkord: s√łknad, dokumentasjon, kartlegging/vurdering, kontrakt med studiekontakt, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.09 Tilrettelegge studiehverdagen - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.10 Behandle s√łknad om godkjenning av ekstern utdanning eller realkompetanse #

Stikkord: s√łknad, dokumentasjon, vurdering (faglig og administrativ), oppdatert utdanningsplan, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.11 Behandle s√łknad om godkjenning av ekstern utdanning eller realkompetanse - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.12 Vedlikeholde studierett og utdanningsplan #

Stikkord: forh√•ndsvarsel (tap/inndragning av studierett, forsinket progresjon), dokumentasjon, veiledning/progresjonssamtale, s√łknad om endring av kull/utvidet studierett, s√łknad om endring av studieprogram, sluttmelding, avslutning ved bortgang, oppdatert utdanningsplan

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.13 Behandle s√łknad om godkjenning av prosjektoppgave #

Stikkord: prosjektbeskrivelse, oppnevning av veileder, tildeling av √łkonomisk st√łtte

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Godskrives vitnemål som annen vurdering
C.d.14 Gi karriere, gjennomf√łrings- og studieveiledning #

Stikkord: kurstilbud, referat fra veiledning

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.d.15 Behandle s√łknad om gyldig forfall #

Stikkord: s√łknad, klage

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.d.16 Behandle s√łknad om gyldig forfall - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.17 Behandle s√łknad om permisjon #

Stikkord: s√łknad, dokumentasjon, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.18 Behandle s√łknad om permisjon - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.19 Behandle s√łknad om hospitering #

Stikkord: s√łknad, klage

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.d.20 Behandle s√łknad om hospitering - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.21 Behandle politiattest med merknad #

Stikkord: politiattest, uttalelse fra student, uttalelse fra institutt, f√łlgebrev fra praksisadministrasjon, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.22 Behandle politiattest med merknad - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.23 Behandle disiplinærsak #

Stikkord: dokumentasjon, skriftlig advarsel/forhåndsvarsel, innstilling til institusjonens klagenemnd, klage, oversendelse av klage til Felles klagenemnd, utestengning, tap av eksamensrett, politianmeldelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.24 Behandle skikkethetssak #

Stikkord: tvilsmelding, vurderingssamtale, saksutredning, utvidet veiledning, innstilling til skikkethetsnemnd, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2, F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.25 Behandle skikkethetssak - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.26 Behandle skikkethetssak - behandle i Felles klagenemnd #

Stikkord: oversendelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.d.27 F√łlge opp studenter etter u√łnsket hendelse #

Stikkord: st√łrre ulykker/terrortrusler/fysisk eller psykisk skade mv., forsikring, informasjon, registrere studentdata

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.28 F√łlge opp p√•krevet vaksinering av studenter #

Stikkord: registrere i nasjonalt vaksineregister

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.d.29 S√łke om lisens, studentlisens eller autorisasjon for helsepersonell #

Stikkord: s√łknad til Helsedirektoratet

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.30 Informere om studentboligordninger #

Stikkord: avtale med studentsamskipnaden, kunngj√łring

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.d.31 F√łlge opp innreisende utvekslingsstudenter #

Stikkord: s√łknad, dokumentasjon, nominasjon, Learning Agreement, stipendutbetaling, endring av Learning Agreement, avslutning av utvekslingsopphold

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med avsluttet opphold
C.d.32 F√łlge opp utreisende utvekslingsstudenter #

Stikkord: s√łknad, nominasjon, forh√•ndsgodkjenning av emner, opptaksbrev, godkjenning, Grant Agreement, utreiseinformasjon, stipendutbetaling, stipendavtale, Learning Agreement, bekreftet opphold, studentrapport (Mobility Tool), registrering i online linguistic support, tilleggsavtale/samtykke, studentrapport

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.33 Behandle s√łknad om internship for innreisende og utreisende utvekslingsstudenter #

Stikkord: learning Agreement Internship, stipendavtale, rapport, Confirmation

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.34 F√łlge opp studenter under Students at riskordningen #

Stikkord: dokumentasjon

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2, F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.35 Administrere reservasjon av boliger for utenlandske studenter #

Stikkord: avkreftelse (ikke m√łtt), antallsoversikt

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
C.d.36 F√łlge opp oppholdstillatelser og visum for utenlandske studenter #

Stikkord: dialog med Utlendingsdirektoratet og politiet, progresjonsrapport, s√łknad om forlenget studieopphold, uttalelse/vurdering

Kan kasseres etter 15 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.d.37 Oppnevne veileder for ph.d.kandidat #

Stikkord: veiledningsavtale, endring av veileder

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
C.d.38 F√łlge opp framdriftsrapporter for ph.d.kandidat #

Stikkord: framdriftsrapport

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer ved avslutning/gradstildeling
C.d.39 Gjennomf√łre midtveisevaluering for ph.d.kandidat #

Stikkord: midtveisevaluering, oppf√łlgingsbrev

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer ved avslutning/gradstildeling
C.d.40 Godkjenne opplæringsdel for ph.d.kandidat #

Stikkord: s√łknad, dokumentasjon, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.41 Godkjenne opplæringsdel for ph.d.kandidat - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.42 Behandle foresp√łrsel om √• fortsette p√• ph.d.program uten stipendiatstilling/finansiering #

Stikkord: oppsigelse av stipendiatstilling, utl√łp av ansettelsesperiode

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.d.43 Behandle melding om avslunting av ph.d.program f√łr oppn√•dd grad #

Stikkord: utskriving, oppsigelse av stipendiatstilling, utl√łp av ansettelsesperiode

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e Vurdering #
C.e.01 Utarbeide eksamensoppgave og sensorveiledning #

Stikkord: eksamensoppgave, sensorveiledning,

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
C.e.02 Behandle oppmelding til eksamen/vurdering #

Stikkord: kontroll av gjentaksmulighet, kontroll av forkunnskapskrav, oppmelding

Kan kasseres etter 2 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.e.03 Behandle oppmelding til eksamen/vurdering for privatist #

Stikkord: s√łknad

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e.04 Tilrettelegge ved eksamen/vurdering #

Stikkord: s√łknad, dokumentasjon, vurdering (faglig og administrativ), tiltak, klage

Kan kasseres etter 15 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.e.05 Tilrettelegge ved eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.e.06 Oppnevne sensor #

Stikkord: foresp√łrsel, oppnevning, taushetserkl√¶ring, oppnevning av kommisjon, oppnevning av kontrollkommisjon, oppnevning av klagekommisjon

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
C.e.07 Behandle s√łknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav #

Stikkord: s√łknad, klage

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e.08 Behandle s√łknad om dispensasjon fra forkunnskapskrav - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.e.09 Behandle s√łknad om dispensasjon fra gjentakskvote #

Stikkord: varsel om sletting av eksamensoppmelding, p√•minnelse, purring, s√łknad, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse opph√łrer med studiel√łpet
C.e.10 Behandle s√łknad om dispensasjon fra gjentakskvote - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.e.11 Behandle s√łknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist #

Stikkord: s√łknad, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e.12 Behandle s√łknad om dispensasjon fra oppmeldingsfrist - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.e.13 Behandle s√łknad om alternativt vurderingstidspunkt #

Stikkord: s√łknad, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.e.14 Behandle s√łknad om alternativt vurderingstidspunkt - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.e.15 Behandle s√łknad om utsatt eksamen/vurdering #

Stikkord: s√łknad, klage

Kan kasseres etter 10 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende/neste semester og klagefrist
C.e.16 Behandle s√łknad om utsatt eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.e.17 Administrere ekstern eksamensavvikling #

Stikkord: oversikt over eksterne steder, s√łknad, klage

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e.18 Administrere ekstern eksamensavvikling - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.e.19 Gjennomf√łre eksamen/vurdering #

Stikkord: kontroll av eksamenskollisjoner, publisering av eksamensdatoer, eksamensplan, oppm√łteliste, besvarelse

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Administrativ interesse for inneværende semester og klagefrist
C.e.20 Gjennomf√łre eksamen/vurdering for ut√łvende og skapende studier #

Stikkord: oversikt, forestilling/utstilling mv., program, plan for gjennomf√łring, avtale om bruk av lokale, annonsering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2, F3
C.e.21 Administrere begrunnelse og sensur #

Stikkord: sensurprotokoll, endringsprotokoll, vurderingsprotokoll for vitenskapsteori og forskningsmetode, begrunnelse for karakter, kontrollsensur med besvarelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e.22 Behandle innlevert master- og bacheloroppgave #

Stikkord: melding om oppgave, kontrakt, konfidensialitetsskjema, avtale om spesialpensum, oppgave, vurdering, publisering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2, F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e.23 Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering #

Stikkord: klage, tilsvar fra eksamensadministrator, tilsvar fra eksaminator, tilsvar fra sensor

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e.24 Behandle klage på formelle feil ved eksamen/vurdering - behandle i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Arkivforskriftens § 15
C.e.25 Behandle klage på sensur/eksamenskarakter #

Stikkord: klage, ny sensur, tredjegangs behandling ved karakteravvik, endelig sensur, trekk av klage

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.e.26 Behandle mistanke om fusk og plagiat ved eksamen/vurdering #

Stikkord: plagiatkontroll, sensorrapport, rapport fra eksamensvakt, redegj√łrelse/uttalelse fra student, referat, orientering om oversendelse til klagenemnd, oversendelse til institusjonens klagenemnd, orientering om at sak frafalles, annullert eksamensresultat, oppdatert RUSTdatabase, vedtak om eksamens- og undervisningsforbud

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2, F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.f Grad og vitnemål #
C.f.01 Tildele grad og kvalifikasjon #

Stikkord: malverk, gradfangst, vitnemålsgrunnlag, vitnemål og kvalifikasjon, Diploma Supplement

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2, F3
C.f.02 Behandle s√łknad om sluttvurdering (ut√łvende og skapende studier) #

Stikkord: s√łknad, utstilling, konsert/forestilling, refleksjonsnotat

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
C.f.03 Behandle s√łknad om vurdering av ph.d.avhandling #

Stikkord: s√łknad, medforfattererkl√¶ring, avhandling

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
C.f.04 Behandle errataliste #

Stikkord: errataliste (feilliste, endringsliste)

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
C.f.05 Bed√łmme ph.d.avhandling #

Stikkord: oppnevning av bed√łmmelseskomit√©, habilitetserkl√¶ring, innstilling, vedtak om omarbeiding, klausulering, merknad, underkjenning, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
C.f.06 Gjennomf√łre pr√łveforelesning og disputas #

Stikkord: oppnevning av opponenter, pr√łveforelesningstema, pressemelding, godkjenning av pr√łveforelesning, godkjenning av disputas, bekreftelsesbrev, dokumentasjon av oppn√•dd grad

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
C.f.07 Bed√łmme avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat #

Stikkord: oppnevning av bed√łmmelseskomit√© og uavhengige sakkyndige, habilitetserkl√¶ring, innstilling, vedtak om omarbeiding, klausulering, merknad, underkjenning, klage

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
C.f.08 Behandle klage på underkjennelse av ph.d.avhandling/kunstnerisk utviklingsarbeidsresultat i klagenemnd #

Stikkord: institusjonens klagenemnd - oversendelse, dokumentasjon, vedtak

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
C.f.09 Tildele ph.d.grad (kreering) #

Stikkord: vitnemål og diplom, doktorgradstildeling, kreering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2, F3
C.f.10 Behandle s√łknad om bruk av beskyttet tittel #

Stikkord: s√łknad

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2, F3
C.f.11 Verifisere vitnemål, karakterutskrift og andre utdanningsdokumenter utstedt ved egen institusjon #

Stikkord: henvendelse, verifisering, samtykkeerklæring

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F3
D Formidling #
D.a Faglig formidling #
D.a.01 Arrangere fagkonferanser/seminarer #

Stikkord: budsjett, program, grafisk materiell, kontrakt, plan, finansiering, publikasjon, abstract, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
D.a.02 Samarbeide med eksterne om formidlingsoppdrag #

Stikkord: foresp√łrsel fra ekstern virksomhet, henvendelse til ekstern virksomhet, avtale, formidlingsplan

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
D.a.03 Formidle i medier #

Stikkord: intervju, kronikk, foredrag, populærvitenskapelig formidlingsmateriale, samtykke og rettighetshåndtering, publiseringsplan

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
D.a.04 Registrere publikasjon #

Stikkord: publikasjonsregistrering i nasjonalt register

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
D.b Kommunikasjon og samfunnskontakt #
D.b.01 Utarbeide kommunikasjonsplan #

Stikkord: forslag, plan

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.b.02 Holde kontakt med redaksjoner #

Stikkord: intern fagekspertliste, pressekontakt, presseinvitasjon, pressemelding

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.b.03 Overvåke medieomtale #

Stikkord: statistikk, analyse, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.b.04 Holde samfunns- og næringslivskontakt #

Stikkord: kontaktregister, handlingsplan, samarbeidsavtale, referat

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
D.b.05 Samarbeide med kulturakt√łrer #

Stikkord: foresp√łrsel fra ekstern virksomhet, henvendelse til ekstern virksomhet, sponsoravtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
D.b.06 Håndtere publikumshenvendelser #

Stikkord: bruk av media, avtale om privat fotografering/filming

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
D.b.07 Utvikle og vedlikeholde grafisk profil og materiell #

Stikkord: avtale, kontrakt, samtykke og rettighetshåndtering, profildokument

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
D.b.08 Håndtere profileringsmateriell #

Stikkord: avtale, budsjett, bestillingsrutine

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse, utforming er ivaretatt i dokumentasjon av grafisk profil
D.b.09 Dele ut æresdoktorat #

Stikkord: nominasjon, offentliggj√łring, utdeling

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
D.b.10 Lage arrangement #

Stikkord: prosjektplan, markedsf√łringsplan, produksjonsplan, risiko- og s√•rbarhetsanalyse (ROS), program, grafisk materiell, deltakerliste, avtale, sikkerhetsdokumentasjon, budsjett, invitasjon, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.b.11 Drive alumnivirksomhet #

Stikkord: alumniregister, kommunikasjon til alumni

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
Personopplysningsloven
Personopplysninger beskyttes
D.b.12 Gjennomf√łre markedsf√łringstiltak #

Stikkord: strategi og kanalvalg, m√•lgruppevalg, plan for gjennomf√łring, markedsf√łringsmateriell

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
D.b.13 Tildele pris #

Stikkord: utlysning, nominasjon, innstilling, utdeling

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.b.14 Formidle til skoler #

Stikkord: undervisningsopplegg, undervisningmateriell, avtale om bes√łk, markedsf√łring av formidlingsopplegg

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
D.b.15 Gi kommunikasjonsfaglig veiledning og st√łtte #

Stikkord: informasjon om kurs, opplæringsopplegg og veiledning for tale/presentasjon/innlegg, mal for kommunikasjonsaktivitet

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse
D.b.16 Rekruttere studenter #

Stikkord: aktivitetsplan, budsjett, markedsf√łringsgrunnlag, materiell, samtykke og rettighetsh√•ndtering, avtale om bes√łk, avtale om deltakelse p√• eksternt arrangement, opplegg for studentambassad√łrer

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F2
D.b.17 Markedsf√łre og selge etter- og videreutdanningstilbud #

Stikkord: strategidokument, handlingsplan, budsjett, salgsplan

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.b.18 Lage semesterstartsarrangement #

Stikkord: invitasjon, samarbeidsavtale, opplæringsopplegg, fadderopplegg, korrespondanse med linjeforeninger

Kan kasseres etter 5 år. (Fold ut for detaljer.)
Begrunnelse - forskrift, vedtak mv.
Kortvarig administrativ interesse, omfattes også av kommunikasjonsplaner
D.c Utstillinger og forestillinger #
D.c.01 Utarbeide strategi for utstillinger og forestillinger #

Stikkord: strategidokument

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.c.02 Utvikle og produsere utstilling og forestilling #

Stikkord: budsjett, utstillings/forestillingsproduksjon, markedsf√łringsplan, konsept, prosjektplan, avtale, gjenstandsutvalg og -innl√•n, grafisk materiell

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.c.03 Formidle utstilling og forestilling #

Stikkord: avtale om bes√łk, plan for omvisning, arrangementsplan, bes√łksstatistikk

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
D.c.04 Leie ut utstilling/objekter #

Stikkord: leieavtale, budsjett, håndteringsplan, tilstandsrapport, vedlikeholdsplan, turnéplan, forsikring, transport, tollbehandling, mottaksrapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E Museum og samling #
E.a Samlingsforvaltning #
E.a.01 Utarbeide samlingsstrategi #

Stikkord: strategi for innsamling og forvaltning, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), årsplan, referat, evaluering, rapport, samlingsplan, prioritering og beredskapsplan, flytting deaksesjon, kassering, statistikk, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.02 Utarbeide samlingsstrategi for bibliotek #

Stikkord: handlingsplan, plan for bevaring og kassering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.03 Utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem for bibliotek #

Stikkord: rutine, kvalitetspolitikk

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.04 Kuratere samlinger #

Stikkord: inntaksvurdering, katalogisering, vurdering av tilstand/skade, vurdering av kassasjon/avhending

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.05 Motta objekt til samlingene #

Stikkord: funnskjema, bekreftelse p√• mottak, prosjektavtale, analyse, dokumentasjon, kartavmerking, mottak av innleveringspliktige gjenstander, deponeringsavtale, artsidentifisering og -navngivning, feltinnsamling, aksesjon, kvittering, takkebrev, diplom, finnerl√łnn

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.06 Administrere flytting av gjenstander over landegrenser #

Stikkord: repatriering, eksporttillatelse, importtillatelse, rådgivning til Tollvesenet

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.07 Vedlikeholde og konservere objekter #

Stikkord: konserveringsrapport, oversikt over objekter, sikrings- og bevaringsdokumentasjon, analyser, klimalogger, forebyggingstiltak, avtale med bokbinder

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.08 Rapportere #

Stikkord: tilstandsrapport for lokaler/magasiner

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.a.09 Administrere analyser #

Stikkord: behandling og vedtak, vurdering av klausulering, analyse og uttak av pr√łver, rapport, analyseresultater

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.a.10 Administrere gave og donasjon #

Stikkord: donasjonsliste, aksesjon, donasjon av utstillings- og undervisningsrekvisita, s√łknad og tillatelse til donasjon av gjenstander som er ulovlige i Norge, donasjonsavtale

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.11 Forvalte inn- og utlån av gjenstander og samlinger #

Stikkord: innl√•nsavtale, retur av innl√•n, s√łknad om utl√•n, forsikring, utl√•nsstatistikk, avtale, skjema, tilstandsrapport, eksport- og importtillatelse

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.12 Forvalte universitetsmuseenes samarbeidstiltak #

Stikkord: uniMus, samarbeidsavtale, arkitektur/oppgradering, handlingsplan, innkalling, referat, kvalitetssystem, kvalitetssikring/utvikling/daglig drift av samlingsdatabaser, referat fra fag- og ekspertgruppe

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.a.13 Gi adgang til gjesteforskere #

Stikkord: adgangsskjema, korrespondanse

Kan kasseres etter 5 år.

E.a.14 Administrere vedlikehold og konservering #

Stikkord: plan for bevaring av eldre samlinger

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.a.15 Utf√łre paleontologiske utgravninger #

Stikkord: s√łknad om tillatelse, tillatelse, budsjett, sponsoravtale, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.b Kulturminneforvaltning #
E.b.01 Koordinere og delta i nasjonale komiteer #

Stikkord: innkalling, referat, dr√łfting

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.b.02 Rapportere til departement og direktorat #

Stikkord: bestilling, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.b.03 Sikre og ivareta kulturminner #

Stikkord: s√łknad til Riksantikvaren, rapport til Riksantikvaren, innlevering av funn, innspill til sikringsprosjekter

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.b.04 Behandle areal- og utbyggingssaker og utf√łre arkeologiske forvaltningsunders√łkelser #

Stikkord: uttalelse, planbeskrivelse, kartmateriale, vedtak, prosjektplan, budsjett, referat, s√łknad om dispensasjon, svar med tilr√•ding, vedtak, klage, bestilling av tiltak, ¬ß10vedtak, aksept av ¬ß10vedtak, kontrakt, arkeologiske registreringer/arkivering i TOPARK, analyse, svar p√• analyse,rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.b.05 Administrere arkeologiske forskningsutgravninger #

Stikkord: s√łknad, √łkonomisk st√łtte, planlegge feltarbeid, resultater/dokumentasjon, analyse, konservering, rapport, arkeologiske registreringer/arkivering i TOPARK

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.b.06 Administrere arkeologiske sikringsutgravninger #

Stikkord: s√łknad, √łkonomisk st√łtte, befaring, fotodokumentasjon, dokumentasjon til bevaringsprogram, analyse, svar p√• analyse, vedtak, rapport, arkeologiske registreringer/arkivering i TOPARK, korrespondanse med Riksantikvaren

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.b.07 Administrere feltunders√łkelse #

Stikkord: prosjektplan, dokumentasjon, HMSdokumentasjon, referat, s√łknad om finansiering, kontrakt, budsjett, innm√•ling, proveniens, tillatelse, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.b.08 Behandle brudd på Lov om kulturminner #

Stikkord: anmeldelse, utarbeide kostnadsoverslag for erstatningssum

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.b.09 Gi kulturminnefaglige råd #

Stikkord: uttalelse, r√•dgivning, uforpliktende kostnadsoverslag, uforpliktende kalkyle p√• utgravning, uforpliktende kostnadskalkyle til tiltakshaver f√łr utgravning

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.b.10 Utf√łre arkeologiske forunders√łkelser (kulturminner under vann) #

Stikkord: s√łknad om tiltak, arealplan, vurdering, befaring, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.c Naturforvaltning #
E.c.01 Behandle areal- og utbyggingssaker #

Stikkord: uttalelse, planbeskrivelse, kartmateriale, vedtak, prosjektplan, budsjett, referat

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.c.02 Administrere feltunders√łkelse #

Stikkord: s√łknad, kontrakt/avtale, budsjett, prosjektplan, dokumentasjon, rapport, HMSdokumentasjon, referat

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.c.03 Gi naturområdefaglige råd #

Stikkord: rådgivning

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.c.04 Sikre og ivareta naturområder #

Stikkord: geologisk r√•dgivning ved byggeprosjekt, faglig r√•dgivning ved naturkriminalitet, vurdering av politibeslag, s√łknad om midler, dokumentasjon, statistikk, rapport

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.d Samlingsforvaltning - spesialsamlinger og depotarkiv #
E.d.01 Forvalte utlån og utleie av materiale (unika) #

Stikkord: foresp√łrsel/henvendelse, forsikring, oversendelsesbrev, kontrakt/avtale, tillatelse, r√•dgivning/veiledning, s√łknad om tilgang til taushetsbelagt eller klausulert materiale, taushetserkl√¶ring, samtykkeerkl√¶ring,

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.d.02 Forvalte bibliotek- og arkivmateriale #

Stikkord: foresp√łrsel/henvendelse vedr deponering/donasjon/avlevering, takkebrev, referansetjenester og veiledning, vurdering av historisk verdi, kvittering, kontrakt for donasjon/avlevering/deponering, aksesjon, katalog, digitalisering, tilgjengeliggj√łring, konservering

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1, F2
E.d.03 Vurdere begjæring om partsinnsyn og innsyn for forskningsformål #

Stikkord: innsynsbegjæring, dokumentasjon, tillatelse fra arkivskaper/eier, vedtak, klage, kontrakt, taushetserklæring, samtykkeerklæring

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.d.04 Vedlikeholde og kvalitetssikre akt√łrregister #

Stikkord: f√łre i akt√łrregister

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1
E.d.05 Samarbeide med fagmilj√ł innen bibliotek og arkiv #

Stikkord: invitasjon, deltakelse

Tillatte sakstitler [TEST]:

Sakstype 1
Bevaringsformål
F1
En annen sakstype
Bevaringsformål
F1
  • blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla
  • hipp hurra

Skal bevares. (Fold ut for detaljer.)
Bevaringsformål
F1

Tilbake til toppen ‚ÜĎ